DEJU STUDIJA
Baza Dance Company - ir vairāk nekā tikai deju skola. Mēs organizējam deju pasākumus, kopīgus braucienus, meistarklases un sacensības kā arī piesaistām pedagogus no citām stiliem.
KONTAKTI
Jāņa Asara iela 13
PIESAKIES BAZA DANCE SKOLAI JAU ŠODIEN